Zavolejte nám
+420 515 224 667

Služby veterinární kliniky

Znojmo–Přímětice

Veterinární služby

Na naší klinice poskytujeme komplexní péči pro malá zvířata (psi, kočky a drobní savci), od prevence a poradenství přes specializovaná vyšetření po terapii dle nejnovějších poznatků současné veterinární medicíny.

Laparoskopické zákroky

kastrace fen, preventivní gastropexe žaludku, odběry vzorků z dutiny břišní...
Více informací

Endoskopie

 trávicí soustava (jícen, žaludek), vyšetření nosu, průdušnice, artroskopie...
Více informací

Operace měkkých tkání

kastrace, kýly, císařské řezy, odstranění nádorů, torze žaludku...

Ortopedické operace

ošetření zlomenin, kloubů, operace prasklých kolenních vazů (technikou TTA Rapid, TTO a Artex)...
Více informací

RTG

(včetně DKK a DKL)
Více informací

Ultrazvuk

vyšetření břicha, hrudníku, srdce, novotvarů, diagnostika březosti
Více informací

Kardiologické vyšetření

měření krevního tlaku, RTG, EKG, echokardiografické vyšetření včetně vyšetření dopplerem…
Více informací

Dermatologické vyšetření

mikroskopické vyšetření seškrabů a otisků kůže, kultivace plísní, alergotesty…
Více informací

Ultrazvukové odstranění zubního kamene

extrakce zubů
Více informací

Diagnostika březosti

cytologie stěru, stanovení progesteronu do 30 minut, USG

Laboratorní vyšetření krve, moče

Více informací

Koprologické vyšetření stolice

Očkování psů, koček, fretek, králíků

Více informací

Ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům

Vystavování pasů včetně aplikace mikročipu a registrace

Prodej krmiv a veterinárních diet

značky Hills a Royal Canin máme skladem, ostatní na objednání

 Více z nabídky služeb

Laparoskopické zákroky

Laparoskopie je šetrná, minimálně invazivní metoda, která nám za pomoci zobrazovací techniky (kamery) a speciálních laparoskopických nástrojů umožňuje přístup do dutiny břišní bez nutnosti jejího otevření klasickým chirurgickým řezem. Velkou výhodou laparoskopie je menší bolestivost po zákroku, rychlejší rekonvalescence a estetické hledisko zjm. u velkých plemen, kdy oproti klasické jizvě jsou pouze 2-3 malé chirurgické ranky. Díky absenci šicího materiálu v dutině břišní se snižuje riziko pooperačních infekcí a srůstů.
Laparoskopická kastrace (ovariotomie) - metoda vhodná zjm. pro mladé fenky, u nichž se dá předpokládat, že jejich reprodukční aparát (vaječníky, děloha) je bez patologických změn (cysty, neoplazie, zánětlivé změny...). Není příliš vhodná pro fenky obézní.
Preventivní gastropexe žaludku – při tomto zákroku se přišívá stěna žaludku ke stěně břišní, což následně zajistí žaludek v určité pozici a zabrání vzniku syndromu GDV (torze žaludku) velkých plemen psů.
Odběr vzorků z dutiny břišní – šetrný odběr vzorků z novotvarů a podezřelých struktur v dutině břišní

Endoskopie

Endoskopie je lékařská metoda umožňující přímou vizualizaci tělních dutin a orgánů pomocí speciálního optického přístroje – endoskopu. Její výhodou je vysoká diagnostická přínosnost spojená s minimální zátěží pro pacienta. Kromě diagnostiky nachází čím dál větší uplatnění u některých typů chirurgických zákroků, jako jsou například laparoskopické kastrace, zavedení tracheálních stentů při kolapsu průdušnice, laparoskopické biopsie novotvarů, artroskopické řešení nitrokloubních zlomenin, ruptury menisků a vazů...
Na našem pracovišti disponujeme moderní videoendoskopickou sestavou s celou řadou endoskopů různých velikostí a průměrů, rigidních i flexibilních.

Vyšetření dutiny ústní

posouzení stavu chrupu drobných savců (morče, králík), vyšetření hrtanu...

Dýchací aparát

chevron-left
chevron-right
vyšetření dutiny nosní (cizí tělesa, polypy…), průdušnice – cizí tělesa, kolaps (diagnostika a ošetření stentem), zánětlivé změny…

Vyšetření dutiny hrudní - novotvary…

Trávicí aparát

(jícen, žaludek, tlusté střevo) – cizí tělesa, odběr vzorků na histologické vyšetření, posouzení zánětlivých změn…

Močový aparát

posouzení zánětlivých a nádorových onemocnění…

Vyšetření a zákroky v dutině břišní

laparoskopické kastrace fen, preventivní gastropexe, odběry vzorků na histologii, laparoskopické vyjmutí močových kamenů…

Zvukovody

polypy, cizí tělesa…

Klouby

nitrokloubní zlomeniny, ruptury menisků a vazů…

Ortopedické operace

Ošetření zlomenin

chevron-left
chevron-right

Operace prasklých kolenních vazů

chevron-left
chevron-right

RTG

chevron-left
chevron-right

Ultrazvuk

chevron-left
chevron-right

Kardiologické vyšetření

Kdy je třeba kardiologické vyšetření?
Tento typ specializovaného vyšetření by měl být proveden u pacientů, u nichž majitel pozoruje tyto potíže:
 1. unavitelnost (při námaze a následně i v klidu)
 2. zadýchávání se
 3. kašel (zpočátku v nočních a ranních hodinách)
 4. hubnutí a nechutenství
 5. zvětšování objemu břicha
 6. stavy slabosti, omdlévání, křeče až záchvaty připomínající epilepsii
Toto vyšetření má určitá pravidla a postupy, jež by měly být dodrženy. V opačném případě nelze spolehlivě stanovit diagnózu, vybrat nejvhodnější terapii a ani znát prognózu do budoucna.
Metody kardiologického vyšetření
 • Pečlivé klinické vyšetření – je to základ diagnostiky, jelikož pouhé přiložení fonendoskopu na hrudník nestačí. Mnohé prognostické znaky lze získat vyšetřením sliznic, prohmatáním břicha, posouzením dechu a kvality pulzu - toto by nemělo být nikdy opomenuto!
 • Vyšetření krve (hematologie, biochemie, ionty) - dokáže napomoci při odhadu prognózy a vyloučit další velmi závažná onemocnění, která mohou způsobovat stavy podobné srdečnímu selhání
 • Rentgen hrudníku – slouží pro měření velikosti srdce, posouzení plicního pole, průběhu průdušnice a stavu plicních cév, případně pro zjištění patologických změn (novotvary, přítomnost tekutiny v hrudníku...)
Obr. ukazuje rozdíl mezi zdravým srdcem a patologicky zvětšeným srdcem.
 • ECHO – jedná se o ultrazvukové vyšetření srdce bez nutnosti sedace či narkózy, většinou prováděné na pacientovi vleže. Sondou je sledován pohyb a pracovitost srdečního svalu, proudění krve, vnitřní výstelka srdce a srdeční chlopně. Toto vyšetření dokáže navíc odhalit přítomnost vrozených srdečních vad, zánětů srdeční výstelky, krevních trombů, tekutiny v perikardu a novotvarů.
 • EKG – díky záznamu srdeční činnosti ve křivce lze s jistotou určit, zda-li nepravidelnost srdečního rytmu hodnocená při poslechu srdce je skutečná, protože některé nepravidelnosti v srdeční aktivitě jsou fyziologické (tedy normální). Dále umožňuje zjistit, zda daná arytmie ohrožuje pacienta na životě a musí být tedy léčena.
Obr. A) ukazuje rozdíl mezi normálním tokem krve (červená) a zpětným tokem krve (barevná) za pomoci dopplerovského vyšetření u mitrální insuficience

Obr. B) ukazuje záznam vyšetření v B-módu pro následná měření velikosti levé komory
Jak nepřijít pozdě?
Pacienty se srdečním onemocněním si můžeme rozdělit do tří skupin:

1. skupina: pacienti s vrozenými srdečními vadami – u nich lze předpokládat, že ve velmi raném věku zpozorujete apatii, nechutenství, hubnutí, zpomalený růst, zadýchávání se při běžných aktivitách, kašel, zvětšující se břicho aj. Většinu těchto vad jsme schopni odhalit již při klinickém vyšetření, jež bývá součástí vakcinace Pokud nedojde k brzkému odhalení takových vad, život postiženého pacienta bývá velmi krátký.

2. skupina: pacienti tolerující – jejich srdce na sobě po měsíce až léta nedá naprosto nic znát a to díky tomu, že kompenzuje svoji vadu (většinou na úkor zvětšení své velikosti, ztenčení a oslabení svaloviny). V době, kdy se objeví klinické příznaky (unavitelnost, zadýchávání se, kašel…), bývají zjištěné změny již velmi výrazné a většinou nevratné. Bohužel někteří pacienti z této skupiny ani nestihnou projevit jakékoliv známky srdečního selhání a umírají na akutní zástavu srdce díky jeho vyčerpání.

3. skupina: pacienti netolerující – u nich není organismus schopen delší dobu zvládat problémy s nemocným srdcem, klinické příznaky nastupují poměrně brzy, díky čemuž dochází k včasné diagnostice a léčbě. Tento pacient má větší šanci na delší život než pacient ze skupiny č. 2.

Dobrá rada na závěr
Součástí jakéhokoliv klinického vyšetření je VŽDY poslech srdce, žádejte ho tedy po svém veterináři.

Prevence je důležitější než léčba, což u srdečních onemocnění platí obzvlášť.

Všechna výše popsaná vyšetření provádíme na naší klinice, pokud máte jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu svého zvířete, nebojte se nás kontaktovat. Tato vyšetření je možno provádět i preventivně a setkáte se s nimi i jako součást našeho předoperačního vyšetření .

Dermatologické vyšetření

Projevují se velkou a pestrou škálou příznaků, zvíře nejčastěji trápí svědění kůže, výskyt šupin, padání srsti, mokvavá a zarudlá ložiska, vřídky, bradavičky…
Bohužel stejně pestré jsou i příčiny těchto potíží, a tak správný postup při léčbě takového pacienta začíná vždy rozhovorem s majitelem, při kterém zjišťujeme okolnosti vzniku, délku trvání potíží, kontakt s jinými zvířaty, způsob a druh krmení, prostředí ve kterém pes či kočka žije, ale i možná onemocnění lidí v kontaktu s nemocným zvířetem a dokonce také psychickou pohodu pacienta.
Po zjištění těchto okolností následuje vlastní vyšetření nejprve celkového zdravotního stavu a poté i základní kožní vyšetření. Často bývá příčina zjištěna rychle a pouhým zrakem jako v tomto případě:
Blecha a její trus v srsti psa
Někdy po mikroskopickém vyšetření:
Vlevo zákožka (původce svrabu), vpravo trudník (příčina demodikózy)
Často je však cesta k získání diagnózy obtížnější , vyžaduje další vyšetření a to například hormonální, alergologické, kultivační či vyšetření vzorku kůže patologem. Vždy je důležité zjistit příčinou onemocnění a navrhnout vám postup při léčbě. Část pacientů bohužel nelze definičně vyléčit, ale vždy se snažíme Vašemu čtyřnohému kamarádovi co nejvíce ulevit od potíží. Toto však vyžaduje trpělivost a pečlivé dodržování domluveného postupu a to i proto, že efekt léčby se může projevit se zpožděním.

Ultrazvukové odstranění zubního kamene

Mnoho majitelů psů a koček považuje zubní kámen pouze za kosmetický problém spojený s nepříjemným zápachem z dutiny ústní. Málokdo ví, že problém zubního kamene je daleko závažnější a dokonce může vést až ke smrti jejich čtyřnohého přítele.
Zubní kámen začíná jako plak – nálep zbytků potravy, slin a bakterií, který postupně mineralizuje. Silná vrstva zubního kamene se postupně posunuje po povrchu zubu pod dásně, čímž dochází k jejich zánětu s postupným odhalováním zubních krčků (parodontoza), což může vést až k uvolnění a vypadnutí zubu.
Zubní kámen I. stupně
bez zánětu dásně a rozvoje periodontálního onemocnění
Zubní kámen II. stupně
zánět dásní s postupným rozvojem parodontozy
Zubní kámen III. stupně
zánět zánět dásní spojený s odhalením zubních krčků, krvácením a ztrátou zubů
Postižení dutiny ústní II. a III. stupně je samozřejmě bolestivé a pro psa či kočku velmi nepříjemné, byť majitel nemusí zaznamenat žádnou změnu v příjmu potravy.
A co tedy činí zubní kámen tak nebezpečným pro celkový organismus? Jsou to miliony bakterií, které se z něj uvolňují do krevního řečiště a usazují se na různých místech v těle, nejčastěji na chlopních srdce, v ledvinách a v játrech. Postupným nárůstem a činností bakteriálních kolonií jsou tyto životně důležité orgány poškozovány, což může vést až k selhání jejich funkce.
Jak předcházet vzniku zubního kamene
Stejně jako u všech onemocnění i zde platí, že nejlepší je prevence. Existuje více způsobů, jak bojovat se zubním plakem a tedy předcházet vzniku zubního kamene.

Můžete zvolit cestu pravidelného čištění chrupu za použití měkkého dětského zubního kartáčku (pro méně zručné majitele existuje veterinární varianta kartáčku určená k nasazení na prst) a speciální zubní pasty pro zvířata (lidské pasty často dráždí žaludek). Interval čištění závisí na rychlosti tvorby plaku, někomu stačí čistit zuby 1x týdně, někdo musí čistit poctivě denně po jídle.

Další variantou je speciální granulovaná dieta, např. Hill´s Oral care (preventivní použití), Hill's t/d, která svým složením, tvarem a strukturou granulí napomáhá udržovat zuby bez plaku, zároveň dochází i ke snižování zápachu z dutiny ústní.

V neposlední řadě lze zmínit přípravek „Plaque Off“ – jedná se o výhradně přírodní produkt, který obsahuje určitý typ mořských řas. Je k dispozici ve formě sypkého prášku, takže může být do stravy snadno přidán každý den. Efekt podávání lze pozorovat za 4-8 týdnů, poměrně účinně snižuje zápach z dutiny ústní.

V případě rozvinutého problému se zubním kamenem (stupeň II. – III.) už bohužel tyto metody nejsou příliš efektivní a je nutno přistoupit k ošetření dutiny ústní v celkové narkóze. Při ní jsou zuby důkladně očištěny ultrazvukem s následným vyleštěním skloviny (prevence uchycení plaku), zuby změněné zánětem jsou vytrženy (pes či kočka ztrátu několika zubů snadno oželí a více ocení to, že je v tlamě nic nebolí). Po tomto ošetření je velmi vhodné začít s preventivním ošetřováním dutiny ústní.

Laboratorní vyšetření krve, moče

Prohlédnout celé PDF

Očkování psů, koček, fretek, králíků

Potřebujete naše služby? Neváhejte nás kontaktovat.

Veterinární klinika Přímětice

MVDr. Dalibor Boháč

Adresa
K Suchopádu 273/8, 669 04 Znojmo
Ordinační hodiny
PO-PÁ: 8:00-18:00 | SO-NE: 8:00-12:00
Statní svátky: zavřeno
Pokud potřebujete ošetření mimo naše ordinační hodiny,
kontaktujte prosím pracoviště s nonstop provozem.


VFU Brno: +420 541 561 111
Klinika Jaggy Brno: +420 545 234 035

Napište nám

* Emailovou komunikaci nepoužívat při řešení akutních případů
© 2024 Veterinazn.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
cross